Att använda 3d skrivare i skolan är en stor möjlighet!
Det hjälper inte bara till att tillmötesgå läroplanens krav på digitala och fysiska modeller, utan med en 3d skrivare kan man också skapa eget undervisningsmaterial för till exempel NO undervisningen.

Under utbildningen går vi igenom en kort introduktion till 3d skrivare, men fokuserar på användningsområdet undervisning med hänvisning till läroplanen.

Skolverket har tagit fram instruktioner för ”Skisser, ritningar och modeller” som kan hittas på deras hemsida HÄR och 3d printing är ett utmärkt exempel på hur man kan gå från skiss, till ritning, till modell.

Vi genomför också fysikexperiment med 3d printat utbildningsmaterial.

Max antal deltagare är 12